Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej

Zadzwoń do nas!

Zakres badań

Sekcja Kontroli Dawek

Wykonuje pomiary dawek metodą dawkomierzy termoluminescencyjnych:

 • Dawki indywidualne (gamma i rtg) na:
  • całe ciało
  • ręce
  • oczy
 • Dawki indywidualne (neutrony)
 • Kontrola środowiska (gamma i rtg)

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

Wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii i angiografii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
oraz monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.