Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej

Zadzwoń do nas!

Zakres badań

Sekcja Kontroli Dawek

ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANY

Wykonuje pomiary dawek metodą dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD):

 • Dawki indywidualne (gamma i rtg) na:
  • całe ciało - indywidualny równoważnik dawki Hp(10)
  • skórę dłoni - indywidualny równoważnik dawki Hp(0,07)
  • soczewki oczu - indywidualny równoważnik dawki Hp(3)
 • Dawki indywidualne (neutrony) - indywidualny równoważnik dawki Hp(10)
 • Kontrola środowiska (gamma i rtg) - Kerma w powietrzu Ka, przestrzenny równoważnik dawki H*(10)

Wykonuje pomiary dawek metodą dozymetrii optoluminescencyjnej (OSL):

 • Dawki indywidualne (gamma i rtg) na całe ciało - indywidualny równoważnik dawki Hp(10)

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANY

Wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
oraz monitorów stosowanych do wyświetlania obrazów medycznych.